יום שלישי, 24 בנובמבר 2009

5. איך לא חשבנו על זה קודם?!

בעז"ה, לאחר הפעילות נשיר וננגן בילווי שקופיות
מוזמנים בהחלט להביא כלי נגינה!