יום חמישי, 17 בדצמבר 2009

7. ישן מפני חדש תוציאו?! - ח"כ ציפי חוטובלי

בעז"ה, לאחר הפעילות נשיר וננגן בילווי שקופיות
מוזמנים בהחלט להביא כלי נגינה!